Interne  KNSA competitie

Spelregels

De interne KNSA competitie is een doorlopende jaarlijkse competitie die gelijk loopt met het kalenderjaar.

Deelname aan deze competitie is vrijwillig voor alle (aspirant)leden van de vereniging. Aan deze competitie zijn geen kosten verbonden.

Verlofhouders zijn volgens de KNSA richtlijnen verplicht deel te nemen aan een competitie.

De competitie is opgedeeld in disciplines waaraan deelgenomen kan worden.

1. Klein Kaliber Pistool of Revolver 12 m KKPR12
2. Klein Kaliber Pistool of Revolver 25 mKKG12_OPEN
3. Klein Kaliber Geweer 12 m OpenKKG12_OPEN
4. Klein Kaliber Geweer 12 m KijkerKKG12_KIJKER
5. Klein Kaliber Geweer 25 m OpenKKG25_OPEN
6. Klein Kaliber Geweer 25 m KijkerKKG25_KIJKER
7. Klein Kaliber Geweer 50 m Open KKG50_OPEN
8. Klein Kaliber Geweer 50 m KijkerKKG50_KIJKER
9. Groot kaliber Pistool of RevolverGKPR
10. Groot Kaliber Geweer 50 m liggend open  GKG_OPEN
11. Groot Kaliber Geweer 50 m KijkerGKG_KIJKER
12. Historisch Wapen Pistool  Kuchenreuter
13. Historisch Wapen RevolverWebley

Het deelnemen gaat als volgt:

Na het schieten van de serie:

  • telt de schutter zelf het resultaat van de serie
  • schrijft deze op de kaarten
  • Vermeld:     Datum
                    KNSA nummer
                    Discipline
                    Score

De deelnemer legt de schijven in de witte bakjes onder de trap in de kantine.
Per jaar dient elke schutter in elk geval 5 series voor een onderdeel van de competitie te schieten ( KNSA richtlijn).

Aan het eind van het competitiejaar stelt de verantwoordelijk bestuurder vast wie over het jaar genomen per discipline de beste resultaten heeft behaald.

Bij meer dan 5 series worden de slechtste geschrapt, dit schrappen gebeurt door de verantwoordelijke competitieleider.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden de beste schutters per deelgenomen discipline bekend gemaakt en door het bestuur met een blijk van waardering beloond.

In twijfelgevallen beslist het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de competitie.

Discipline en de te gebruiken kaarten en aantallen schoten.

DisciplineAfstandKaartnrSchoten
KKPR1212 mtr12 x 10
KKPR2525 mtr42 x 10
KKG12_OPEN12 mtr24 x 5
KKG12_KIJKER12 mtr24 x 5
KKG25_OPEN25 mtr12 x 10
KKG25_KIJKER25 mtr12 x 10
KKG50_OPEN50 mtr32 x 10
KKG50_KIJKER50 mtr32 x 10
GKPR25 mtr42 x 10
GKG50_OPEN50 mtr32 x 10
GKG50_KIJKER50 mtr32 x 10
Kuchenreuter25 mtr41 x 13
Webley25 mtr41 x 13
NB: Schoten 2 x 10 = 2 kaarten met 10 schoten per kaart.