Home Stukje geschiedenis Lid worden Jeugd Competitie Foto's Mededelingen Contact De Meerschutters
De volgende wapengroepen zijn te onderkennen:   1. Klein Kaliber Revolver Pistool 12m : KKP/KKR-12 2. Klein Kaliber Revolver en Pistool 25m : KKP/KKR-25 3. Klein Kaliber Geweer liggend 12m : KKG-12 4. Klein Kaliber Geweer 25m : KKG-25 5. Klein Kaliber Geweer 50m : KKG-50 6. Groot Kaliber Geweer 50m liggend : GKG-OLO= open vizier 7. Groot Kaliber Geweer 50m Staand : GKG-OS 8. Groot Kaliber Precisie Geweer 50m liggend : GKG-KLK= kijker 9. Groot Kaliber Precisie Geweer 50m staand : GKG-KS 10. Groot Kaliber Revolver Pistool 25m : GKP/GKR-25  
Het deelnemen gaat als volgt: Deelnemer laat de kaarten, die voor de betreffende discipline gelden, paraferen door  een bestuurslid, zet zelf de schietdatum en de eigen naam er op. Na het schieten van  de serie laat de deelnemen een collega schutter of een bestuurslid de score vast  stellen. De deelnemer legt de schijven in de daarvoor bestemde bakjes onder de trap  in de kantine. Per jaar dient elke schutter in elk geval 5 series voor een onderdeel van  de competitie te schieten(KNSA richtlijn). Aan het eind van het competitie jaar stelt de verantwoordelijk bestuurder vast wie  over het jaar genomen per discipline de beste resultaten heeft behaald. Bij meer dan 5  series worden de slechtste geschrapt, dit schrappen gebeurt door de verantwoordelijke  competitieleider. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden de beste schutters per wapengroep bekend  gemaakt en door het bestuur met een blijk van waardering beloond. In twijfel gevallen  beslist het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de competitie  
Wapengroepen en de te gebruiken schijven en aantallen schoten. 1.  KKP/KKR-12 : 2x standaar luchtpistoolschijf, 2 x 10 schoten 2.  KKP/KKR-25 : 2x standaard 25m pistool/revolverschijf, 2 x 10 schoten 3.  KKG-12         : 4x standaard KKG schijf (5 visuelen) 4 x 5 schoten 4.  KKG-25         : 2x standaard luchtpistoolschijf, 2 x 10 schoten 5.  KKG-50         : 2x standaard luchtpistoolschijf, 2 x 10 schoten 6.  GKG-OL        : 2x standaard 50m geweerschijf, 2 x 10 schoten 7.  GKG-OS        : 2x standaard 50m geweerschijf, 2 x 10 schoten 8.  GKG-KL         : 2x standaard 25m pistool/revolverschijf, 2 x 10 schoten 9.  GKG-KS        : 2x standaard 25m pistool/revolverschijf, 2 x 10 schoten 10 GKP/GKR-25 :2x standaard 25m pistool/revolverschijf, 2 x 10 schoten Voor de onderdelen 6,7,8,9,10 mag de schutter desgewenst ook 1 schijf gebruiken als  hij/zij denkt dat dit de telling niet zal bemoeilijken