Heropening

Beste Leden,
Zoals het er nu uitziet zal de vereniging op 1 juli onder voorwaarden weer open kunnen.

Aan de opening per 1 juli zitten een aantal regels gebonden, wat die regels precies zullen zijn is ook ons nog niet bekend, de KNSA komt met protocollen, dat de 1,5 m afstand gehandhaafd wordt dat lijkt wel zeker, dat zal inhouden dat er op een avond maar een beperkt aantal schutters tegelijk aanwezig kan zijn. De tijd die je kunt schieten zal daarom beperkt worden tot een voor iedereen redelijke tijd. We moeten de beschikbare tijd samen verdelen zodat iedereen een kans krijgt om zijn of haar hobby te beoefenen.

Op de banen is de 1,5 m goed te realiseren. In de kantine echter zullen niet veel personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Gezellig met zijn allen aan de tafel wat drinken zal er dus niet inzitten.

We zijn als vereniging verplicht om extra veiligheidsmaatregelen te nemen in verband met besmettingsgevaar van COVID19. We begrijpen dat deze regels lastig zijn. Maar het alternatief is de vereniging dicht te houden en daar heeft het bestuur uiteraard niet voor gekozen. We zullen dan ook gaan werken met een inrooster systeem om iedereen een kans te geven om te gaan schieten. Volgens de laatste berichten is het hebben van een registratie systeem verplicht. Dit gaat dus betekenen dat we de schietavonden in delen moeten splitsen. Hoe het inroosteren eruit gaat zien en hoe we hier mee gaan werken krijgen jullie eerdaags per mail toegestuurd.

Met handhaving van de 1,5 m regel wordt het instructie geven voorlopig opgeschort, dat wordt met een afstand van 1,5 m tussen instructeur en leerling zo goed als onmogelijk. We zoeken nog naar mogelijkheden om dat zonder problemen wel te kunnen gaan realiseren.

Het gebruik van verenigingswapens zal ook anders gaan, een wapen moet nadat het uitgeleend is geweest, ontsmet worden. Of het dan aansluitend weer gebruikt kan worden is ons nog niet geheel duidelijk we denken van niet. Het zal waarschijnlijk pas de volgende schietavond weer beschikbaar worden gesteld.

Veel hangt af van wat ons opgelegd gaat worden. Een aantal zaken is echter nu reeds duidelijk.

ALLE competities en wedstrijden worden voor de rest van dit jaar afgelast. Wisselbekers zullen niet worden uitgereikt. Over stempels en dergelijke hoeven jullie je geen zorgen te maken. Zoals inmiddels wel bij jullie bekend zal zijn, worden de verloven dit jaar automatisch met een jaar verlengd, ben je aan de beurt dan krijg je daarover van de betreffende afdeling Korpschef taken van de Politie bericht. Houdt er wel rekening mee dat je volgend jaar deze verlenging alsnog zult moeten betalen.(ruim 60 Euro).

Het zomer reces gaat, zoals wel duidelijk zal zijn, niet door, we zijn al lang genoeg dicht geweest.

Het af- en bijschrijven van wapens heeft een tijdje stil gestaan, maar de afdelingen KCT zijn dat nu weer aan het opstarten.

Vanwege de sluiting van de vereniging is het op dit moment nog niet mogelijk voor het bestuur om WM3 formulieren voor wapen bij- of afschrijvingen in te vullen. In geval van overlijden of ziekte waardoor een urgente situatie zou kunnen ontstaan moet contact opgenomen worden met iemand van het dagelijks bestuur, de penningmeester Sandra Jansen of de voorzitter Hans Akke. We zullen dan beoordelen wat mogelijk is.

Helaas is voor ons op dit moment nog veel onduidelijk, we hopen nog steeds op 1 juli onder allerlei voorwaarden open te kunnen.

Omdat de aan ons te stellen eisen grotendeels nog niet bekend zijn, kunnen jullie nog voor verrassingen komen te staan, net als wij, kijk ons, als bestuur, daar niet op aan, wij doen ons best om de vereniging weer zo snel mogelijk aan het draaien te krijgen.

Ook de andere verenigingen die onze accommodatie gebruiken zijn wat dat betreft in het ongewisse. We hebben onderling veel contact via de elektronische media, en trekken waar mogelijk zoveel mogelijk samen op in deze lastige tijden. Het is voor hun, met hun kleinere ledenbestanden nog meer een strijd om te overleven dan voor ons, daarom zijn wij als bestuur ook aan het bekijken hoe we hun kunnen ondersteunen.

Ik wens jullie namens het bestuur ondanks alles een goede en vooral gezonde zomer toe, en hoop dat we elkaar in juli weer op de vereniging kunnen zien en spreken, al is het maar op 1,5 m.

Hans Akke
Voorzitter